ORDIN nr. 5033/08.12.1999 cu privire la Baremul minim de dotare al Cabinetelor specializate pentru disciplina Educatie tehnologica la clasele V-VIII

Reforma învatamântului este solutia realista pentru consolidarea caracterului sau performant.

În procesul de reforma a învatamântului, elaborarea unui nou curriculum ocupa un loc central. Scoala si curriculum-ul trebuie sa ofere un cadru coerent si flexibil, în care cooperarea, gândirea independenta, opinia liber exprimata, toleranta si valorile asumate de fiecare în parte sa constituie dimensiuni definitorii.

Curriculum-ul National este structurat în sapte arii curriculare, desemnate pe baza unor principii si criterii de tip epistemologic si psihopedagogic.

În viziunea Curriculum-ului National pentru învatamântul obligatoriu, Educatia tehnologica este o disciplina de trunchi comun, în componenta ariei curriculare Tehnologii.

Educatia tehnologica are drept scop dezvoltarea gândirii centrate pe tehnica si dirijata spre întelegerea marilor principii, care explica descoperirile stiintei, urmareste sa dezvolte curiozitatea intelectuala, înclinata spre cercetarea personala, sa provoace o atitudine de reactie fata de mediul tehnic, sa stimuleze spiritul pozitiv si critic, sa alimenteze creativitatea.

În societatea informationala, Educatia tehnologica capata noi valente. Tehnologia mecatronica, compatibila cu noua societate se deosebeste esential de cea traditionala prin faptul ca include alaturi de material si energie componenta informatie. În acest context, formarea gândirii sistemice si a deprinderilor de lucru în echipa devin esentiale pentru stimularea initiativei si a creativitatii.

În baza:

Prevederilor legii 151/1999 pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.36/1997 pentru modificarea si completarea a Legii învatamântului nr.84/1995,

Hotarârii Guvernului Romaniei nr. 690/1997, cu modificarile si completarile ulterioare,

Ordinului Ministrului Educatiei Nationale 3156/26.01.1999 cu privire la structura disciplinei Educatie Tehnologica în învatamântul preuniversitar,

Ordinului Ministrului Educatiei Nationale 3157/26.01.1999 privind reorganizarea Comisiei Nationale pentru Educatie Tehnologica

Ordinului Ministrului Educatiei Nationale 3205/3.O2.1999 cu privire la infiintarea Consiliului National pentru Educatie Tehnologica si Inovare

Ordinului Ministrului Educatiei Nationale 3231/10.02.1999 privind Educatia Tehnologica în scoli, licee si universitati.

Ordinului Ministrului Educatiei Nationale 3596/07.04.1999 privind Metodologia de încadrare a personalului didactic,

Ordinul Ministrului Educatiei Nationale nr. 3540 / 1999 revizuit prin Ordinul Ministrului Educatiei Nationale nr.4237 / 1999, privind aprobarea curriculum-ului scolar pentru învatamântul preuniversitar,

Ministrul Educatiei Nationale,
dispune:

Art.1. (i) Se aproba Baremul minim de dotare pentru desfasurarea orelor la disciplina Educatie tehnologica la clasele V-VIII;
(ii) Baremul minim de dotare este continut în anexele 1 – 5 care fac parte din prezentul Ordin.

Art.2. Unitatile scolare vor întreprinde masuri pentru reorganizarea bazei materiale constituirea si dotarea cabinetului (lor) de Educatie tehnologica.

Art.3. Toate achizitiile si dotarile existente în prezent în unitatile scolare cu clasele V – VIII, privind atelierele scolare, parcuri de masini, loturi scolare, etc., sunt pastrate si în continuare dezvoltate, în vederea desfasurarii activitatilor optionale.

Art.4. Cadrele didactice care predau disciplina Educatia tehnologica la clasele V – VIII (Ordinul M.E.N. 3596/1999 – pct.9 din Metodologia încadrarii personalului didactic), vor integra utilizarea softului educational specific în lectii, daca unitatea scolara dispune de un numar mai mare de calculatoare decât cel prevazut în anexa IV,

Art.5. (i) Inspectoratele scolare vor organiza în cadrul unitatilor scolare reprezentative cabinete model.

(ii) În situatia în care unele unitati scolare nu vor putea asigura pâna la data prevazuta în proiectarea didactica toate materialele continute în baremul de dotare minimala, pentru a asigura parcurgerea integrala a continutului curricular, vor organiza activitati practice (vizite de studii) la cabinetele mentionate în paragraful anterior.

Art.6. Directia Generala a Învatamântului Preuniversitar, Directia Generala Resurse Umane, Serviciul Mijloace de învatamânt, Inspectoratele scolare judetene / al municipiului Bucuresti, conducerile unitatilor scolare vor duce la indeplinire prezentul ordin.

MINISTRU,
Andrei Marga
 
SECRETAR DE STAT,
 
SECRETAR DE STAT,
Mircea Corneliu Fronescu
 
Jozsef Koto
 
SECRETAR GENERAL,
 
 
Horia Gavrila
 
     
CONSILIER,
CONSILIUL NATIONAL 
DIRECTOR GENERAL,
Dakmara Georgescu
PENTRU CURRICULUM
Marian Caraus
 
Matei Cerchez
 
     
DIRECTOR GENERAL,
DIRECTOR GENERAL,
DIRECTOR,
Liliana Preoteasa
Madlen Serban
Cristina Icociu
     
DIRECTOR,
DIRECTOR,
SEF SERVICIU,
Alexandru Tion
Silviu Cristian Mirescu
Rodica Constantinescu
     
EXPERT,
INSPECTOR GENERAL,
SEF SERVICIU,
Adrian Teodor Lazar
Constantin Gorun
Paul Rinderu
     
 
C.N.D.I.P.T.,
 
 
Zoica Vladut
 


Anexa nr.1

Baremul minimal de dotare pentru clasa a V-a
 
UNITATEA DE CONTINUT
RESURSE MATERIALE MINIME
Organizarea spatiului inconjurator Planse:

-planul unei sali de clasa, al unei locuinte, al scolii; 

-simboluri si semne grafice specifice:

-colaje cu imagini care sa prezinte aspecte dintr-o camera, locuinta, localitate,etc.

Folii:

-elemente de sistematizare:reteaua de transporturi, reteaua energetica, reteaua de comunicatii, reteaua de apa si canalizare.

Mape

-fise de lucru cu planul unei locuinte

Tiparituri:

-harti administrative, rutiere,geografice, rutiere, feroviare, turistice ale Romaniei, judetului si localitatii;

-albume,reviste, monografii, atlase, ilustrate,etc.

Diapozitive:

-aspecte din viata satelor si oraselor-catalog nr. 262

-studiul formelor ambientale-catalog nr. 450

-produse pentru constructii si instalatii tehnico sanitare-catalog nr. 467

-mobila-catalog nr. 475

Tehnologii si materiale lemnoase Planse:

-unelte specifice prelucrarii manuale a lemnului;

-colaje cu imagini care sa reflecte domenii de utilizare a materialelor lemnoase;

-specii de arbori si proprietatile caracteristice;

Mape:

-fise de lucru cu etapele unui proces tehnologic de prelucrare a materialului lemnos.

Tiparituri:

-atlas botanic,reviste,

-ilustrate, pliante, prospecte

Diapozitive:

-lemnul si semifabricatele din lemn-catalog nr. 476

Modele:

-mostre de lemn in sectiune transversala;

-mostre de semifabricate, prefabricate si fabricate lemnoase;

-produse executate manual. 

Anexa nr.2

Baremul minimal de dotare pentru clasa a VI-a
 
UNITATEA DE CONTINUT
RESURSE MATERIALE MINIME
Gastronomie Planse: -colaje cu imagini care sa prezinte mobilierul specific unei bucatarii;

-colaje cu imagini care sa prezinte aparatura electrocasnica specifica;

-colaje cu imagini care sa prezinte grupe de alimente si caracteristicile acestora;

-colaje cu imagini care sa prezinte modalitati de aranjare a mesei pentru diferite ocazii;

-colaje cu imagini care sa prezinte produse traditionale pentru sarbatorile Craciunului 

si Pastelui;

Folii: -piramida alimentatiei.

Mape: -fise de lucru pentru intocmirea unui meniu pentru o situatie data;

-retete culinare specifice bucatariei romanesti

Tiparituri:-reviste, carti de bucate, pliante, reclame, etc.

Diapozitive:-produse de uz casnic si gospodaresc.

Aparate, truse, echipamente, jocuri didactice

-vesela,tacamuri;

-ustensile de bucatarie necesare tehnicilor de preparare la rece si conservarea alimentelor;

-surse de caldura pentru prepararea la cald a diferitelor alimente

Tehnologii agricole Planse: -plante cultivate la campie si deal- catalog nr.1150 si 1152;

-cresterea animalelor domestice-catalog 1159;

-unelte specifice cultivarii plantelor si cresterii plantelor;

Mape: -plante cultivate-catalog nr. 1266

-conditii de dezvoltare a plantelor si animalelor-catalog nr. 1365

-fise de lucru pentru verificarea modului de utilizare a cunostintelor dobandite in 

cadrul modulului;

Tiparituri:-atlase botanic si zoologic

-ilustrate, reviste, pliante.

Mostre:-diferite tipuri de seminte.

Aparate, truse, echipamente, jocuri didactice

-unelte de gradinarit, unelte specifice cultivarii plantelor;

-coltul viu.

Tehnologii si materiale textile si de pielarie Planse: -imbracaminte, incaltaminte specifice diferitelor sezoane, varste, persoane, utilizari.

-colaje cu imagini care sa prezinte articole de imbracaminte si incaltaminte traditionala;

Mape: -fise de lucru pentru verificarea modului de utilizare a cunostintelor dobandite in cadrul

modulului.

Tiparituri:-reviste de moda, albume, reclame, afise.

-pliante ale diferitelor firme producatoare de incaltaminte si imbracaminte

-normative cu simboluri si semne grafice specifice;

Modele:-mostre de fire, materiale textile, piele si blana.

-mostre din fire textile si pielarie executate manual.

-obiecte din fire textile,pielarie executate manual.

Aparate, truse, echipamente, jocuri didactice.

-instrumente specifice prelucrarii manuale a firelor;

-instrumente specifice prelucrarii manuale a materialelor textile

-instrumente specifice prelucrarii manuale a materialelor de pielarie.

Anexa nr.3

Baremul minimal de dotare pentru clasa a VII-a
 
UNITATEA DE CONTINUT
RESURSE MATERIALE MINIME
Limbaj grafic Planse:

-metoda cubului de proiectie

Mape:

-fise de lucru in vederea dobandirii capacitatii de a reprezenta in vedere, repere simple;

-fise de lucru pentru reprezentarea la scara si cotarea reperelor simple;

Tiparituri:

-normative cu simboluri si semne grafice specifice diferitelor domenii;

-STAS-uri si norme de reprezentare;

-corpuri geometrice simple;

-repere simple.

Aparate, truse, echipamente:

-trusa de instrumente pentru tabla.

Tehnologii si materiale metalice Planse:

-procese tehnologice de obtinere a diferitelor materiale metalice;

-colaje cu imagini care sa reflecte domenii de utilizare a materialelor metalice;

Mape:

-fise de lucru pentru verificarea modului de utilizare a cunostintelor dobandite in cadrul modulului.

Tiparituri:

-reviste, albume, reclame;

-prospecte, cataloage ale diferitelor produse din materiale metalice;

-normative cu simboluri si semne grafice specifice;

Diapozitive:

-metode de prelucrare a metalelor-catalog nr. 489

Filme:

-tehnologii moderne de prelucrare-catalog nr.780;781.

Aparate, truse,echipamente:

-scule, dispozitive si verificatoare pentru prelucrarea manuala a diferitelor semifabricate metalice;

Transporturi Planse:

-colaje cu imagini care sa reflecte varietatea mijloacelor de transport;

Mape:

-fise de lucru pentru verificarea modului de utilizare a cunostintelor dobandite in cadrul modulului.

Tiparituri:

-reviste, albume, reclame, afise, pliante;

-normative cu simboluri si semne grafice specifice

Modele:

-vehicule (modele de marimi diferite)

Anexa nr.4

Baremul minimal de dotare pentru clasa a VIII-a
 
UNITATEA DE CONTINUT
RESURSE MATERIALE MINIME
Energie, electrotehnica, electronica Planse:

-circuite electrotehnice si electronice;

-scule utilizate in electronica si electrotehnica;

Mape:

-fise de lucru pentru verificarea modului de utilizare a cunostintelor dobandite in cadrul modulului;

Tiparituri:

-reviste,albume,reclame afise, pliante

-normative cu simboluri si semne grafice specifice;

Diapozitive:

-produse electrotehnice pentru instalatii electrice de iluminat-catalog nr 466.

-aparate si masini electrocasnice-catalog 471

-iluminatul electric-catalog 503.

Modele:

-elemente de circuit-active, pasive;

-circuite electrotehnice;

-circuite electronice.

Aparate, truse, echipamente, jocuri didactice:

-scule utilizate in electrotehica si electronica

-sonerie, telefonul, etc.

Birotica si utilizarea calculatorului Planse:

-calculatorul electronic-structura globala

Tiparituri:

-pliante, prospecte, reviste cu imagini ale calculatoarelor, fotocopiatorului, telefonului, ale aparatelor robotizate, faxului, telexului, etc.

Aparate, truse, echipamente, jocuri didactice:

-telefon, televizor, telecomanda;

-subansamble, parti componente ale diferitelor aparate.

Domenii profesionale Planse:

-colaje cu imagini care sa reflecte activitati din domenii specifice zonei;

Mape;

-fise de lucru pentru verificarea modului de utilizare a cunostintelor dobandite in cadrul modului;

Tiparituri:

-monografii ale diferitelor profesii;

Diapozitive:

-lumea meseriilor in imagini-catalog 545.

Anexa nr.5

Mijloace didactice comune mai multor unitati:
 
MAPE: savanti si inventatori in domeniul tehnic - catalog nr. 1371
DIAPOZITIVE: -ocupatiile oamenilor –catalog nr.255

-mijloace de comunicare- catalog nr.273

-mediu-tipuri de poluare- catalog nr.367

APARATE, TRUSE, ECHIPAMENTE, JOCURI DIDACTICE: -retroproiector, ecran de proiectie, 

-diascol,

-aspectomat,

-tabla.


Back